Betonslibning

Slibning af betongulve, fra fjernelse af betonslam til færdigt HTC SuperFloor hårdt, slidstærkt, allergivenligt med minimal rengøring og vedligehold

Betonslibning

Jysk Diamantskæring udfører slibning af betongulve for både PRIVATE og ERHVERV i forbindelse med nybyggeri eller renovering af betongulve i eksisterende byggeri.
De fleste betongulve støbes i dag med flydebeton, som efter hærdning fremstår med et slamlag på toppen, en ujævn flade med lufthuller – og ofte også små sten i overfladen. Betongulvet skal slibes plant, fri for betonslam og ujævnheder for at opnå det optimale udgangspunkt for den efterfølgende lægning af trægulve eller fliser.
Slibemaskinerne monteres med forskellige segmenter belagt med diamanter afhængig af betonens hårdhed eller formålet med betonslibningen – det kan f.eks. være med segmenter til at fjerne lim eller epoxyrester fra en tidligere gulvbelægning, segmenter til at fjerne betonslamlag, det kan være aggressive segmenter med det formål formål at fjerne meget beton, eller det kan være en proces med gradvis finere segmenter til slibning af betongulve, som til sidst fremstår som moderne, utroligt slidstærke newyorker gulve eller SuperFloorTM.
Vi råder over de mest effektive maskiner til betonslibning på markedet – fra store, fjernbetjente maskiner med et højt slibetryk til store, krævende opgaver og til mindre maskiner i flere størrelser samt håndholdte enheder, som anvendes ved mindre områder, langs kanter eller på lodrette flader.

Vi borer typisk til tekniske installationer i nybyggeri eller bestående byggeri for både PRIVATE og ERHVERV, herunder til føringsveje for:

VVS-installationer
Ventilation
El-installationer
Aftræk til skorsten
Andre tekniske installationer

Betonslibning

Til de fleste typer opgaver

Ved slibning af beton anvender vi kraftige, H-klassificerede støvsugere til at minimere kvartsstøv, som fremkommer ved slibning af betongulve. H-klassificerede støvsugere er de støvsugere med den bedste filtrering – de er udstyret med et HEPA 13-filter, der filtrerer 99.95% af alle partikler.

Til mere krævende opgaver, hvor der skal fjernes meget beton, tilbyder vi betonfræsning.

Vores mål er at kunne hjælpe vores kunder med gode og holdbare resultater af betonslibningen. Netop derfor er vores produkter nøje udvalgt, og giver det bedst mulige resultat til de forskellige opgaver.

Forudsætninger

Ved diamantboring skal der er være følgende til rådighed:

Ovennævnte er sædvanligvis forudsat at være til rådighed indenfor en afstand af 50 meter.

Priser på Betonslibning

Der er mange faktorer, som går ind og påvirker prisen når der skal slibes beton. Det kan derfor være meget svært at stille en helt konkret pris op.

Først og fremmest skal kvaliteten og hårdheden af den eksisterende beton vurderes. Blød beton gør slibningen mere vanskelig, i og med der her kan opstå forskellige problemer ved opgaven. Derudover vil prisen også afhænge af den forberedelse, der er gjort inden slibningen. Er gulvet svært beskadiget med revner og sprækker, eller er der andre skader i betonen, vil det kræve mere forarbejde og ofte en dybere slibning. Ved en dybere slibning af betongulvet vil der skulle bruges flere midler og opgaven vil være langt mere omfattende. Med i prisovervejelserne er selvfølgelig også størrelsen på det areal opgaven skal udføres på. Jo større areal, jo mere effektiv kan slibningen dog gøres. Dertil er faktorer omkring selve placeringen også vigtig. Alt efter hvor vanskeligt det er at få maskinerne i brug, og tilgængeligheden af affaldsdeponering, vil opgavens varighed og pris også blive påvirket heraf.

Der er altså masser af overvejelser, som skal gøres, inden et prisestimat på opgaven kan gives. Står du og mangler nogle til at hjælpe med slibning af beton, så ring ind til os. Vi står altid klar til at hjælpe vores kunder, og sammen finder vi den bedste løsning til lige præcis din opgave.

HVORFOR SLIBER MAN BETON?​

At slibe beton vil kort og godt forbedre dine betongulve. Ved nylagte betongulve vil overfladen være lettere ru, og kan derfor være svær at arbejde på – især ved industri bygninger, hvor der skal kunne arbejdes med forskellige redskaber. For at gulvet kan tages i brug, skal overfladen derfor gøres glat og den skal imprægneres. Dette sker ved slibning af betonen. Med et glat betongulv forringes gulvet langsommere, det vil være pænere at se på og der vil blive produceret langt mindre støv, end hvis betonen ikke er blevet slebet.

Det er forskelligt hvor stor en opgave slibning af beton vil være. Er der tale om et nylagt betongulv, vil dette klart være den nemmeste opgave. Her slibes gulvet og så er det ellers bare at vente på at gulvet hærder. Tidshorisonten på gulvet vil variere alt efter hvor godt betonen er støbt fra start. Skal dit gamle betongulv slibes, vil dette derimod være en længere proces. Når først gulvet har været i brug i nogle år, kan det ikke undgås, at der med tiden er sket skader. Der kan være efterladt ting i gulvet, eller der kan være kommet synlige revner langs betonen. I nogle tilfælde vil det også være muligt, at der er kommet væske, som er trængt ind i overfladen. Alle skader i gulvet skal repareres inden slibning af betonen kan blive igangsat. Det vil derfor være mængden af forberedelse inden betonslibning, som er afgørende for processen og den tid det vil tage at slibe betonen.

Når der skal slibes beton, kan det både gøres med våd eller tør slibning. Ved tør slibning gælder det, at der ikke tilsættes vand ved slibningsprocessen. Uden vand vil der forekomme en del støv. Alle moderne maskiner har dog indbygget støvsuger til at fjerne det støv, der bliver produceret under arbejdet. Når der udføres en våd slibning, bliver gulvet vandet, så støvet holdes på et minimum helt nede ved jorden. Ved begge metoder vil der opstå slam af vand og støv som omhyggeligt skal fjernes, efter gulvet er blevet slebet. Efterarbejdet skal gøres omhyggeligt, for ikke at skabe unødvendig skade på det nyslebne gulv. Hos Jysk Diamantskæring sørger vi for minimal rengøring samt godt vedligehold af dine nyslebne betongulve, og vi fjerner altid det slam, der vil forekomme. Betongulvene efterlades pæne og rene til vores kunder, så de er attraktive at se på og gode og slidstærke at arbejde på.