CirkelskæringSkæring i beton til større, runde huller fra ø650mm til ø8000mm

Cirkelskæring

Jysk Diamantskæring udfører diamantboring med kernebor op til ø952mm, men allerede fra ø650mm og større kan hullerne skæres med en cirkelsav – en cirkelsav påmonteret en stålwire, besat med ringe af kunstigt fremstillede industridiamanter; wiren føres gennem emnet i hullets fremtidige center og ydre diameter. To motorer, henholdsvis trækker wiren rundt og henholdsvis fører en arm, centreret i det fremtidige hul, rundt.

Det betyder, at cirkelsaven kan næsten skære huller i emner af ubegrænset tykkelse, mens diameteren er begrænset af cirkelsavens arm fra ø650mm til foreløbigt ø8000mm.

Cirkelskæring anvendes bl.a. til:

Gennemføringer til trapper

Større rørgennemføringer

Rørgennemføringer gennem tykkere betonvægge eller -gulve

Elevatorskakte

Større, runde ventilationshuller

CirkelskæringTil de fleste typer opgaver

Ved cirkelskæring i dæk varetager Jysk Diamantskæring ligeledes den nødvendige, løbende afstivning og understøtning, således at klodsen ikke falder igennem, men sikkert enten sænkes ned gennem hullet eller hæves efter endt skæring.

Cirkelskæring forudsætter, at der adgang fra begge sider af væggen, dækket, tagkonstruktionen eller emnet.

Forudsætninger

Ved diamantboring skal der er være følgende til rådighed:

Ovennævnte er sædvanligvis forudsat at være til rådighed indenfor en afstand af 50 meter.