WireskæringTil større betonkonstruktioner, hvor skæring med traditionelle diamantklinger ikke er tilstrækkeligt

Wireskæring

Hos Jysk Diamantskæring er vi specialister med mange års erfaring i wireskæring. Wireskæring anvendes ved diamantskæring i større betonkonstruktioner, hvor det ikke er muligt at nå igennem emnet ved skæring med en traditionel diamantklinge, og hvor det ikke er muligt at montere en traditionel vægsav.
Wireskæring udføres med en stålwire, besat med ringe af kunstigt fremstillede industridiamanter, som føres igennem eller trækkes omkring emnet. Typisk er wiresaven monteret med 8-30 meter wire, men wiren kan monteres med længere wire, og wiren kan forlænges eller afkortes efter behov. Det betyder, at vi med wireskæring reelt kan skære gennem emner eller skære huller i emner af næsten ubegrænset tykkelse.
Længere wire anvendes også ved større emner, som f.eks. skæring af faunapassager eller hvor wiresaven er opstillet i en større afstand fra emnet, der skal skæres.
Afhængig af valg af wire, kan vi ved wireskæring skære i bl.a. beton, stærk-armeret beton, emner af rent stål, men også i større emner af andre blødere materialer.
Wireskæring er den mest støjsvage løsning, hvilket betyder, at wireskæring også anvendes f.eks. i etagebyggeri, industri, kontorbygninger og på skoler samt sygehuse, hvor støj skal holdes på et minimum.

Jysk Diamantskæring har stor erfaring med wireskæring, herunder f.eks

Motorvejsbroer

Faunapassager

Skorstene (elværker / kraftvarmeværker / industri)

Bunkeranlæg

Store kloakrør

Store funderingspæle

Vindmøllefundamenter og -tårne

Vindmøllevinger

Undersøiske emner på havneanlæg

WireskæringTil de fleste typer opgaver

Med wireskæring er der stort set ingen tænkelige grænser for diamantskæring – Jysk diamantskæring løser både standard – og specialopgaver indenfor wireskæring, og vi rådgiver gerne vore samarbejdspartnere om mulige løsninger med wireskæring.

Forudsætninger

Ved vægtskæring skal der være følgende til rådighed:

Ovennævnte er sædvanligvis forudsat at være til rådighed indenfor en afstand af 50 meter.